© 2009 Linsen. All rights reserved. mannetjies-mentz

Op soek na Generaal Mannetjies Mentz

Ek is Christoffel Coetzee se roman Op soek na Generaal Mannetjies Mentz deur ‘n vriendin geleen, en het dit werklik treffend ervaar.

Mannetjies Mentz vind tydens die Anglo-Boer Oorlog plaas, en vertel die verhaal van ‘n veggeneraal, Mannetjies Mentz. Desnieteenstaande dat Mentz fiktief is, word die verhaal aangebied asof dit navorsing is oor ‘n egte geskiedkundige figuur, en as sodanig is dit baie oortuigend. Waar daar na ander bekendes en gebeure verwys word, is dit duidelik dat hulle geskiedenis wel deeglik nagevors is.

Dit is steeds vir my lekker om boeke te lees wat my iets leer oor die land se geskiedenis, en hierdie is beslis só ‘n boek. Dit is by tye nogal grusaam (soos hierdie tydperk maar was), maar is absoluut uitstekend geskryf.

Die skrywer is ongelukkig oorlede kort na hy dié boek geskryf het, en het gevolglik geen ander nie – ‘n ware verlies vir die letterkunde. Ek kan Op soek na Generaal Mannetjies Mentz ten sterkste aanbeveel.

One Trackback

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>